Kiểm định bình khí nén hay còn gọi là bình chứa không khí nén, bình chịu áp lực. Quy trình kiểm định bình khí nén QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH  kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của  Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– QCVN 01:2008 – BLĐTBXH  – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

– TCVN 8366:2010 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;

– TCVN 6155:1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

– TCVN 6156:1966 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;

– TCVN 6008:2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

1. Chuẩn bị kiểm định

Công ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động TP.HCM – HST và đơn vị yêu cầu kiểm định bình kỹ thuật an toàn bình khí nén cần thống nhất một số việc như sau:

Công ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động TP.HCM – HST

– Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

– Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

– Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định bình chịu áp lực

– Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu 

– Các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

– Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

– Khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định.

– Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết

2. Tiến hành kiểm định

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

– Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín

– Kiểm tra vận hành;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Kiểm định bình khí nén