Huấn Luyện An Toàn Khi Làm Việc Trên Cao

Liên hệ: 0936 979 979

 

I. Ví sao cần tham khóa học huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Làm việc trên cao được hiểu là công việc được thực hiện bên ngoài hệ thống lan can bảo vệ có độ cao so với mặt sàn, hay mặt đất từ 2 mét trở lên. Những vị trí làm việc có thể gây chấn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

Người làm việc trên cao cần đáp ứng đủ các yêu cầu về sức khỏe cũng như đã được đào tạo, huấn luyện về các kỹ năng làm việc trên cao và có thẻ an toàn lao động liên quan đi kèm.

Hơn nữa, môi trường làm việc trên cao cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ gặp tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ khi nào gây thiệt hại lớn đối với người lao động cũng như chủ doanh nghiệp. Và đây là điều mà không ai mong muốn.

Vì vậy, đào tạo những kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao cho người lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

II. Cơ sở pháp lý tổ chức khóa học huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định:

Khóa huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao của Công ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Lao Động TPHCM  căn cứ vào quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam:

1> Điều 150 của Bộ luật lao động huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định:

– Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.
– Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.

2> Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

III. Đối tượng tham gia và thời gian khóa học huấn luyện an toàn lao động khi làm việc trên cao

Đối tượng phải học huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao gồm: người lao động làm công việc trên cao có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thời gian: 3 ngày ( trung bình ngày 8 tiếng)

IV. Nội dung khóa học và học phí khóa học huấn luyện khi làm việc trên ca

Không chỉ là các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, khóa học này sẽ đi sâu vào yêu cầu khi làm việc trong môi trường đặc biệt – trên cao, leo cao, nơi mà nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra nếu như không cẩn trọng. Quá trình huấn luyện an toàn làm việc trên cao tại Huấn Luyện An Toàn HST gồm các nội dung lý thuyết quan trọng kết hợp với thực hành ngay tại phòng huấn luyện:

Phần 1: Tổng quan về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động  theo các quy định hiện hành

  • Ý nghĩa, mục đích của công tác an toàn vệ sinh lao động
  • Quy định pháp luật mới nhất về chế độ, chính sách trong công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
  • Các vật tư, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân
  • Chế độ bồi thường và phụ trợ cấp đối với những người lao động không may bị tai nạn lao động cẩn trọng. Quá trình huấn luyện an toàn làm việc trên cao tại Huấn Luyện An Toàn Lao Động TPHCM
  • Chế độ bồi dưỡng với người lao động làm việc trong điều kiện trên cao nguy hiểm

 

Huấn Luyện An Toàn Khi Làm Việc Trên Cao