I. Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Lao Động TP.HCM (tên gọi khác HST) được Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội cấp giấy phép đào tạo an toàn lao động các nhóm 1,2,3,4,5,6 theo giấy phép, ngày cấp 15/11/2017.

II.Lĩnh Vực Đào Tạo An Toàn Lao Động

Huấn Luyện An Toàn Lao Động HST luôn hiểu rõ tầm quan trọng, cách nhiệm được giao để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp về sự cần thiết, giấy tờ, chứng chỉ an toàn lao động. Đem lại sự hài lòng nhất cho các học viên khi tham gia đào tạo tại HST, gồm những lĩnh vực đào tạo như sau:

 • An Toàn Lao Động Leo Cao
 • An Toàn Lao Động Trong Công Trường Xây Dựng
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực Viễn Thông
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực May Mặc
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực Điện
 • An Toàn Trong Vệ Sinh Công Nghiệp
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực Thương Mại
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực Nhà Hàng
 • An Toàn Trong Lĩnh Vực Sản Xuất
 • An Toàn Trong Bệnh Viện, Tòa Nhà
 • An Toàn Lao Động Cho Nhân Viên Bán Hàng
 • An Toàn Lao Động Trong Thang Máy
 • An Toàn Lao Động Trong Xăng Dầu, LPG
 • An Toàn Lao Động Trong Lĩnh Vực Cơ Khí
 • An Toàn Lao Động Trong Hàn Cắt Kim Loại
 • ………v.v

III. Đối Tượng Đào Tạo

 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Phó GĐ Chi Nhánh, Quản Đốc Phân Xưởng, Trưởng phòng ban, phó phòng được ủy quyền, giao nhiệm vụ về ATLĐ. ( 16h huấn luyện đào tạo).
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, hoặc là người trực tiếp giám sát về ATLĐ: Trưởng ban an toàn lao động, cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật…( 48h huấn luyện đào tạo).
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xa Hội ban hành..( 24h huấn luyện đào tạo).
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1,2,3,5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động: Kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh không trong 17 danh mục yêu cầu an toàn lao động,…(16h huấn luyện đào tạo).
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

IV. Nội Dung Chuong Trình Đào Tạo

 • Với các đơn vị huấn luyện lần đầu: thời gian và chương trình đào tạo đúng theo quy định, dựa trên điều 18, 19 và điều 20 nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
 • Với các đơn vị huấn luyện định kỳ: Do nghị định 44/NĐ-CP so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH phần nội dung đào tạo nhiều hơn vì vậy trong chương trình đào tạo định kỳ cần lưu ý:

+ Huấn luyện đủ thời gian theo định với nội dung mới

+ Huấn luyện 50% thời lượng với nội dung cũ

V. Chứng Nhận An Toàn Lao Động, Thẻ An Toàn Lao Động

Sau khóa huấn luyện đào tạo an toàn lao động, học viên được cấp ngay chứng chỉ an toàn lao động. Theo mẫu chứng chỉ từ 1 -6 do Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Lao Động TP.HCM cấp.

NHÓM 1:

NHÓM 2:

NHÓM 3:

NHÓM 4:

NHÓM 5:

NHÓM 6:

 

 

Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44